Campuchia-Lào-Việt Nam

tin tức về Campuchia-Lào-Việt Nam mới nhất

Để hợp tác Campuchia-Lào-Việt Nam không chỉ giới hạn ở 13 tỉnh biên giớiicon
Chính trị31/03/20180

Để hợp tác Campuchia-Lào-Việt Nam không chỉ giới hạn ở 13 tỉnh biên giới

Thủ tướng nêu sự cần thiết phải có bước đi mạnh mẽ hơn trong chính sách của từng nước, cũng như phối hợp chung giữa Campuchia-Lào-Việt Nam.