cán bộ bỏ túi

tin tức về cán bộ bỏ túi mới nhất

Từ bộ trưởng hạ cánh không an toàn đến chuyện cán bộ 'bỏ túi'icon
Chính trị13/02/20170

Từ bộ trưởng hạ cánh không an toàn đến chuyện cán bộ 'bỏ túi'

Lâu nay người ta thường có khái niệm 'án bỏ túi' để chỉ những vụ án chưa xử đã biết kết quả. Bây giờ, xã hội có khái niệm 'cán bộ bỏ túi'.