Cao Tốc Bắc- Nam

tin tức về Cao Tốc Bắc- Nam mới nhất

Lãnh đạo tỉnh phải đẩy nhanh cấp phép mỏ vật liệu làm cao tốc Bắc- Namicon

Lãnh đạo tỉnh phải đẩy nhanh cấp phép mỏ vật liệu làm cao tốc Bắc- Nam

Cần có giải pháp, chế tài kịp thời để chống độc quyền, đầu cơ nâng giá vật liệu tuỳ tiện tại các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông.