cấp điện

tin tức về cấp điện mới nhất

EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm tháng 10 đạt 6,046 tỷ kWhicon
Kinh Doanh18/11/20190

EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm tháng 10 đạt 6,046 tỷ kWh

Kết thúc tháng 10/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc.