cấp dưỡng nuôi con

Cập nhập tin tức cấp dưỡng nuôi con

Một thẩm phán Brazil đã ra lệnh cho hai anh em sinh đôi cùng phải cấp dưỡng nuôi một bé gái chỉ vì không thể xác định được ai là cha chúng.