cắt giảm điều kiện kinh doanh

tin tức về cắt giảm điều kiện kinh doanh mới nhất

Vừa cải cách vừa e dè: Số lượng chưa đạt, chất lượng chưa ổnicon
Đầu tư15/11/20180

Vừa cải cách vừa e dè: Số lượng chưa đạt, chất lượng chưa ổn

Quy hoạch kinh doanh xăng dầu được bãi bỏ thì nhiều DN hưởng lợi. Nhưng đi tỉnh thì tôi quan sát thấy một số tỉnh không thích.