Cát Linh-Hà Đông

tin tức về Cát Linh-Hà Đông mới nhất

Chọn nhà thầu cao tốc Bắc-Nam tránh để đáng tiếc như tuyến Cát Linh-Hà Đôngicon
Quốc hội05/06/20190

Chọn nhà thầu cao tốc Bắc-Nam tránh để đáng tiếc như tuyến Cát Linh-Hà Đông

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh sẽ chọn các nhà thầu có năng lực, trách nhiệm, uy tín. Không để xảy ra trường hợp đáng tiếc như đường sắt Cát Linh-Hà Đông.