Cát Linh – Hà Đông

tin tức về Cát Linh – Hà Đông mới nhất

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Phía Trung Quốc chưa chuyển tài liệu chứng nhận an toànicon
Đầu tư30/05/20190

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Phía Trung Quốc chưa chuyển tài liệu chứng nhận an toàn

Dự án Cát Linh - Hà Đông chưa được cung cấp một số tài liệu chứng minh an toàn, chứng nhận an toàn tích hợp để đăng kiểm và chứng nhận an toàn hệ thống...