câu hỏi lịch sử

tin tức về câu hỏi lịch sử mới nhất

Chùa Trấn Quốc vốn có tên chính thức là gì?icon
Trắc nghiệm07/02/20190

Chùa Trấn Quốc vốn có tên chính thức là gì?

Đúng ngày nguyên đán năm Giáp Tý, tháng 2 (năm 545) Lý Bí lập nước Vạn Xuân, tự xưng là Lý Nam Đế. Ông đã cho xây chùa An Tri thành ngôi chùa ngày nay gọi là chùa Trấn Quốc, để mở đầu cho nền quân chủ Phật giáo.