CEO SUMMIT 2018

tin tức về CEO SUMMIT 2018 mới nhất

GS Jason Furman: "Nếu có Elon Musk của Việt Nam thì..."icon

GS Jason Furman: "Nếu có Elon Musk của Việt Nam thì..."

"Nếu có Elon Musk của Việt Nam, sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho Việt Nam mà cho cả thế giới nữa", GS. Jason Furman, Đại học Harvard, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của Tổng thống Obama nói.