cha tự thiêu cùng con trai trong xe taxi

Cập nhập tin tức cha tự thiêu cùng con trai trong xe taxi

Theo người dân tại hiện trường, người đàn ông điều khiển xe taxi chở con trai với tốc độ cao, vượt rào khu di tích rồi tưới xăng châm lửa đốt.