chăm sóc dinh dưỡng

tin tức về chăm sóc dinh dưỡng mới nhất

Bệnh viện Việt học cách chăm sóc dinh dưỡng kiểu Nhậticon

Bệnh viện Việt học cách chăm sóc dinh dưỡng kiểu Nhật

Tại Hội thảo “Tăng cường dinh dưỡng và nguồn nhân lực tại bệnh viện”, chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản và bác sĩ Việt Nam bàn cách sàng lọc, đánh giá dinh dưỡng và các biện pháp can thiệp hợp lý về dinh dưỡng cho các đối tượng bệnh nhân.