chăm sóc máy

Cập nhập tin tức chăm sóc máy

Hỗ trợ phát hiện các vấn đề kỹ thuật, kéo dài tuổi thọ của máy, Chiến dịch Chăm sóc máy Yanmar đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho các chủ máy nông nghiệp.