chất lượng đào tạo nghề

tin tức về chất lượng đào tạo nghề mới nhất

Mức thăng hạng chất lượng đào tạo nghề Việt Nam tốt nhất Đông Nam Á năm 2019icon
Tuyển sinh15/10/20190

Mức thăng hạng chất lượng đào tạo nghề Việt Nam tốt nhất Đông Nam Á năm 2019

- Đó là thông tin được công bố mới đây trong Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI 4.0) của Diễn đàn Kinh tế thế giới.