chặt phá

tin tức về chặt phá mới nhất

Hơn 3.000 cây keo rào lưới B40 ở Nghệ An vẫn bị kẻ xấu chặt sát gốcicon

Hơn 3.000 cây keo rào lưới B40 ở Nghệ An vẫn bị kẻ xấu chặt sát gốc

Dù anh Huệ mua lưới B40 về rào vườn nhưng vẫn bị kẻ xấu cắt đứt, chặt phá hơn 3.145 cây keo.