chất vấn tại nghị trường

tin tức về chất vấn tại nghị trường mới nhất

Khi bộ trưởng thực sự bị “quay tới bến”icon
Tâm điểm07/06/20180

Khi bộ trưởng thực sự bị “quay tới bến”

Chưa bàn về nội dung, có thể thấy chất lượng phiên chất vấn ngày được tăng lên, các bộ trưởng thực sự bị “quay tới bến” chứ không đơn giản là nói cho qua chuyện.