Cháu siết cổ bà

tin tức về Cháu siết cổ bà mới nhất

Cháu siết cổ bà nội đến chết nhận án 11 năm tùicon

Cháu siết cổ bà nội đến chết nhận án 11 năm tù

Trong khi bóp cổ bà nội, thấy bà vẫn chửi mắng mình nên Quân dùng áo siết cổ bà đến chết rồi đi ngủ.