cháy bó cáp

Cập nhập tin tức cháy bó cáp

Đang chạy xe trên đường Cộng Hòa, nhiều người hoảng hốt bỏ chạy khi chứng kiến lửa khói bao trùm bó cáp treo trên đầu, kèm theo những tiếng nổ...