chạy cố khi xe sắp hết xăng

Cập nhập tin tức chạy cố khi xe sắp hết xăng

Dưới đây là bảng thống kê quãng đường mà 50 mẫu xe phổ thông như Toyota Camry, Honda CR-V, Toyota Corolla hay Hyundai Sonata có thể chạy tiếp khi kim xăng chạm vạch E.