chế độ nô lệ

tin tức về chế độ nô lệ mới nhất

Ngày này năm xưa: Mỹ bãi bỏ chế độ nô lệicon
Hồ sơ18/12/20180

Ngày này năm xưa: Mỹ bãi bỏ chế độ nô lệ

Ngày 18/12/1865, Tu chính án thứ 13 của Hiến pháp Mỹ chính thức được phê chuẩn, đảm bảo không có nô lệ hay nô lệ tự nguyện nào tồn tại ở nước Mỹ.