chế độ thai sản cho chồng

tin tức về chế độ thai sản cho chồng mới nhất

Tham gia BHXH đầy đủ, vợ chồng cùng được hưởng chế độ thai sảnicon
Hồi âm09/12/20180

Tham gia BHXH đầy đủ, vợ chồng cùng được hưởng chế độ thai sản

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội, khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, có thể nghỉ làm nhiều lần...