chế độ thờ cúng liệt sĩ

tin tức về chế độ thờ cúng liệt sĩ mới nhất

Hỏi về chế độ thờ cúng liệt sĩicon
Hồi âm16/03/20190

Hỏi về chế độ thờ cúng liệt sĩ

Bác tôi là liệt sỹ, lúc trước ông tôi còn sống thì ông thờ cúng. Nay tôi là cháu tiếp tục thờ cúng bác (do nhà tôi không còn ai).