chen lấn trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Cập nhập tin tức chen lấn trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Để tàu Cát Linh – Hà Đông không lâm vào cảnh chen lấn như trong hai ngày 6- 7/11, lãnh đạo Metro Hà Nội đã đưa ra 4 giải pháp nhằm giảm tình trạng chen lấn.