chênh lệch giàu nghèo

tin tức về chênh lệch giàu nghèo mới nhất

Đường sá Thái Lan - Nơi người nghèo dễ chếticon
Thế giới21/08/20190

Đường sá Thái Lan - Nơi người nghèo dễ chết

Những quy tắc ở một xã hội có sự bất bình đẳng lớn như Thái Lan còn mở rộng tới cả đường sá, nơi người nghèo dễ chết hơn người giàu.