chênh lệch giới tính

tin tức về chênh lệch giới tính mới nhất

Chênh lệch giới tính gây hại cho kinh tế Trung Quốcicon

Chênh lệch giới tính gây hại cho kinh tế Trung Quốc

Sự mất cân bằng về số lượng trai so với gái từ khi sinh đã gây ra một số tác động đáng kể về kinh tế và không chỉ đối với Trung Quốc.