chỉ dẫn địa lý

tin tức về chỉ dẫn địa lý mới nhất

Công bố chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê Sơn Laicon
Khoa học31/10/20170

Công bố chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê Sơn La

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa phối hợp với UBND tỉnh Sơn La công bố chỉ dẫn địa lý “Sơn La” cho sản phẩm cà phê của tỉnh.