Những sai lầm trong cuộc sống có thể đẩy chúng ta đến bi kịch. Chỉ có những người bạn thực sự mới dám đưa tay dìu bạn vượt lên khỏi vũng lầy.

 

 

QK