chi phí nghiên cứu khoa học

tin tức về chi phí nghiên cứu khoa học mới nhất

14% chi phí nghiên cứu khoa học là công tác phí, hội nghị, hội thảoicon
Khoa học10/09/20160

14% chi phí nghiên cứu khoa học là công tác phí, hội nghị, hội thảo

Trong tổng kinh phí 1.833 tỷ đồng cho 15 chương trình khoa học công nghệ (KH&VN) trọng điểm cấp nhà nước 5 năm qua (2011-2015), có 248 tỉ (chiếm 13,8%) là chi cho công tác phí, hội nghị, hội thảo.