chi phí tài chính của doanh nghiệp

tin tức về chi phí tài chính của doanh nghiệp mới nhất

Khống chế chi phí lãi vay được trừ không quá 20%: Doanh nghiệp bị 'trói tay'icon
Tài chính08/05/20170

Khống chế chi phí lãi vay được trừ không quá 20%: Doanh nghiệp bị 'trói tay'

Một số quy định tại NĐ 20 đang khiến cho nhiều DN lo lắng, bởi nếu không được hướng dẫn cẩn thận ở thông tư quy định chi tiết thì sẽ gây ra những khó khăn, bất lợi cho DN trong nước.