Chỉ số gia nhập thị trường

tin tức về Chỉ số gia nhập thị trường mới nhất

Vì sao Việt Nam xếp ‘hạng bét’ về khởi nghiệp kinh doanh?icon

Vì sao Việt Nam xếp ‘hạng bét’ về khởi nghiệp kinh doanh?

 - Chỉ số gia nhập thị trường của Việt Nam trong Báo cáo Môi trường Kinh doanh đang xếp "hạng bét" nhưng có thể được cải thiện hàng chục bậc.