Chỉ thị 16 của Thủ tướng

tin tức về Chỉ thị 16 của Thủ tướng mới nhất

‘Cách ly xã hội’ và chỉ thị của Thủ tướngicon
TuanVietNam01/04/20200

‘Cách ly xã hội’ và chỉ thị của Thủ tướng

 - Trong hoạt động chấp hành và điều hành, thì chỉ thị của người đứng đầu cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước có tính mệnh lệnh.