chia sẻ dữ liệu số

tin tức về chia sẻ dữ liệu số mới nhất

50% bộ, tỉnh đã xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSPicon

50% bộ, tỉnh đã xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP

Tính đến tháng 5/2020, đã có 46 bộ, ngành, địa phương xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh (LGSP), đạt khoảng 50%, tăng 23% so với cuối năm ngoái.