chiến cơ thế hệ 5

Cập nhập tin tức chiến cơ thế hệ 5

Các đội cứu hộ quân sự Nhật cuối cùng đã tìm thấy các mảnh vỡ của động cơ và cánh của chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ năm F-35 bị rơi xuống biển cách đây hơn một tháng.