Chiến tranh Lạnh

Cập nhập tin tức Chiến tranh Lạnh

Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô luôn chạy đua không chỉ về tính năng mà còn các địa điểm bố trí vũ khí hạt nhân.