chính phủ điện tử. hệ thống thông tin phục vụ họp

tin tức về chính phủ điện tử. hệ thống thông tin phục vụ họp mới nhất

e-Cabinet giúp giảm 30% thời gian phiên họp Chính phủicon
Công nghệ25/06/20190

e-Cabinet giúp giảm 30% thời gian phiên họp Chính phủ

Ngày 24/06,Văn phòng Chính phủ chính thức khai trương hệ thống thông tin phục vụ họp,xử lý công việc(e-Cabinet) thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ điện tử.Hệ thống được VPCP đặt hàng,Viettel đầu tư và cho thuê lại dịch vụ.