chính quyền nhà nước

tin tức về chính quyền nhà nước mới nhất

Đổi mới quản trị quốc gia để Việt Nam thịnh vượngicon
Tiêu điểm24/01/20190

Đổi mới quản trị quốc gia để Việt Nam thịnh vượng

- “Đổi mới hệ thống quản trị quốc gia” là một trong những vấn đề rất quan trọng góp phần thúc đẩy hay kìm hãm phát triển đất nước.