chính sách đất đai

tin tức về chính sách đất đai mới nhất

Dồn tiền mua nhà đất không thể bỏ qua loạt chính sách thay đổi năm 2020icon
Thị trường01/01/20200

Dồn tiền mua nhà đất không thể bỏ qua loạt chính sách thay đổi năm 2020

- Từ đầu năm 2020, nhiều chính sách đất đai, xây dựng thay đổi bắt đầu có hiệu lực như công bố bảng giá đất mới; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...