chính sách thay thế Obamacare

Cập nhập tin tức chính sách thay thế Obamacare

Thế giới chuẩn bị gì cho một “thời đại Trump”?

 Báo New York Times (Mỹ) cho rằng nhiều nước đang giận dữ, NATO thì lo lắng còn các đối tác EU ở trong tình trạng báo động khi ông Trump lên nắm quyền.

Ông Trump cần "thỏa thuận tốt hơn" và “cái gì đó lớn hơn”

Những người chỉ trích ông Trump sẽ kêu gào về xung đột lợi ích nhưng thực sự đã đến lúc Mỹ cần làm những việc lớn hơn và tốt hơn.