Chính tranh Lạnh

tin tức về Chính tranh Lạnh mới nhất

Những sự kiện chấn động thế giới thời Chiến tranh Lạnh (II)icon
Hồ sơ25/08/20190

Những sự kiện chấn động thế giới thời Chiến tranh Lạnh (II)

 - Trong thời kì Chiến trạnh Lạnh, cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba được đánh giá là một trong những sự kiện quan trọng đánh dấu sự căng thẳng tột độ trong quan hệ Xô - Mỹ.