221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
238441
Nền hành chính phục vụ: Cần 10 năm và có thể hơn...
1
Article
null
Nền hành chính phục vụ: Cần 10 năm và có thể hơn...
,
(VietNamNet) - "Từ một nền hành chính có tính chất 'quản lý, cai trị' chuyển sang một nền hành chính phục vụ là cả một sự thay đổi từ trong nhận thức, thói quen, tác phong đến thái độ làm việc". Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng thư ký Ban thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính Phủ đã trao đổi với VietNamNet.

 

Tiến sĩ Thang Văn Phúc.

- Thưa ông, công tác cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ đã chỉ đạo tiến hành từ 10 năm nay, nhưng theo đánh giá việc thực hiện vẫn còn chậm, chưa thực sự tạo vai trò mở đường cho phát triển kinh tế xã hội, theo ông nguyên nhân vì đâu?

 

- Chậm ở đây chúng ta hiểu là so với yêu cầu của quá trình đổi mới nền kinh tế. Thực sự, vấn đề CCHC chúng ta đang thực hiện trên những nội dung rất lớn, rất hệ thống, cả 4 lĩnh vực. Từ thể chế nền hành chính, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, đến xây dựng đội ngũ công chức để phù hợp với nền hành chính mới. Trong khi đó, chúng ta vẫn đang ở trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế, các yều tố của thị trường, của hội nhập đang hình thành.

 

Thế nên, không thể đòi hỏi nhiều hơn, khi mà chúng ta đang tiến hành một công việc trong một trạng thái “vừa chạy vừa xếp hàng”. Nhưng vừa rồi chúng ta đã xác định được một chương trình CCHC có bài bản, đó là chương trình 10 năm (2001 – 2010). Vì chúng ta phải có thời gian, đến năm 2010 chúng ta mới có một nền hành chính phù hợp với sự chuyển đổi của một nền kinh tế. Thế nên bây giờ “nóng ruột” không được! Nhưng trong chỉ đạo, vẫn theo hướng phải tăng tốc độ, để đẩy nhanh quá trình cải cách. Đó là một yêu cầu, một đòi hỏi được đặt ra trong thời gian tới.

 

- Vâng, thưa ông cụ thể hơn là mô hình “một cửa, một dấu” chúng ta đã triển khai lâu rồi, nhưng tiến độ cũng chậm, vậy có giải pháp nào cho vấn đề này?

 

- Vấn đề này rất rõ. Một cửa, một dấu cũng là một cơ chế để chúng ta thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ cho công dân, các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Mô hình này đã khởi động cách nay đúng 10 năm. Nhưng mới đây, năm 2003 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định áp dụng qui chế một cửa trong phạm vi cả nước. Rõ ràng vấn đề này thực sự chậm trể, nhưng sự chậm trể này cũng có lý do. Thứ nhất là do nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp về vai trò CCHC trong việc pháp triển kinh tế xã hội. Thứ hai, là những vấn đề về phân cấp, khi mà ta đặt một cửa tức là phải trao quyền cho người ta giải quyết việc đó. Nhưng nếu quyền đó lại nằm ở chỗ khác, thì không thể thực hiện được. Chính vì thế, đồng bộ với nó phải tiến hành một đề án rất lớn về phân cấp giữa Trung ương, địa phương với các cấp hành chính. Năm tới, chúng ta thực hiện một cửa tại phường, xã. Do vậy, phải trao quyền cho chính quyền cơ sở ở những công việc nào, thật rõ ràng và trách nhiệm đến đâu, để họ giải quyết công việc với dân. Đây cũng là công việc phải có quá trình chứ không thể muốn là làm ngay được.

 

- Thế nhưng, thưa ông có ý kiến cho rằng chậm là do hiện nay chúng ta mới chỉ cải cách thủ tục hành chính, chứ chưa “cải cách” con người thực thi những công việc của CCHC?

 

- Việc đó có! Vì thế chúng ta mới cơ cấu lại tổ chức bộ máy, cho rõ hơn, để bớt nhiều chồng chéo. Nhất là đội ngũ công chức phải đáp ứng được yêu cầu mới, giải quyết công việc của dân, nắm được pháp luật, chính sách mới. Đồng thời, phải có thái độ tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân. Muốn được vậy, trước hết chúng ta phải đào tạo lực lượng. Vì có rất nhiều chủ trương chính sách mới cần phải huấn luyện mới nắm vững, kể cả phương thức giải quyết công việc của dân cũng phải đào tạo hướng dẫn họ. Do vậy, đào tạo, huấn luyện cán bộ công chức hiện nay là một nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp theo, đồng bộ với công tác đó, là tạo ra cơ chế quyền và trách nhiệm của công chức thật rõ ràng và cơ chế tiền lương cũng như chính sách khuyến khích. Cụ thể như tiền lương đủ đáp ứng cho họ toàn tâm toàn ý làm công việc được giao.

 

- Ông nghĩ như thế nào khi nhiều người dân nói, năm nào cũng nghe đẩy mạnh CCHC, không biết đến bao giờ mới xong?

 

- Nếu nói như thế thì người dân thật sự chưa quan tâm đầy đủ đến CCHC. Bởi vì CCHC, đã vạch ra một chương trình 10 năm (2001 – 2010) kia mà. Trong đó, đã xác định lộ trình của cải cách với nhiều công việc rất phức tạp. Chúng ta phải thay đổi cách làm việc từ một cơ chế hành chính theo kế hoạch hóa: “xin, cho” là chính. Để chuyển sang một cơ chế đáp ứng các nhu cầu, tức là quản lý thị trường với nhiều thành phần. Do vậy, từ một nền hành chính có tính chất “quản lý, cai trị” chuyển sang một nền hành chính phục vụ là cả một sự thay đổi. Thay đổi, từ trong nhận thức, thói quen, tác phong đến thái độ làm việc. Như thế có phải muốn mà được ngay đâu! Do vậy, chúng ta không “nóng” được, câu chuyện này hàng ngày, hàng năm vẫn còn phải nói nữa. Có khi không chỉ đến năm 2010, mà phải đến năm 2020, khi mà chúng ta xây dựng được một đất nước công nghiệp. Đó mới thực sự là cái nền của một nền hành chính mới. Vậy là cuộc CCHC sẽ phải làm thường nhật, trong từng giai đoạn một có những ưu tiên riêng, những tập trung riêng để thực hiện.

 

- Vậy theo ông, năm 2004 chúng ta nên đột phá vào nội dung nào của CCHC để tạo bước chuyển mới cho vấn đề này?

 

- Có ba việc hiện nay Ban CCHC và Chính phủ đang tập trung. Thứ nhất, tiến hành một cuộc tổng rà soát lại tất cả qui định hành chính, có liên quan đến dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Để thông qua, cơ chế phục vụ một cửa tạo bước đột phá. Bởi vì, cơ chế một cửa nó sẽ thể hiện thái độ làm việc, cũng như tạo ra mối quan hệ giữa các cơ quan với nhau. Thứ hai, giải quyết những vấn đề hiện đại hóa của nền hành chính. Ví dụ, tổ chức lại các công sở, sử dụng công nghệ thông tin, đưa các giao dịch hành chính đến với dân qua mạng internet. Đây là cũng là biện pháp để người dân không phải trực tiếp đến sở này, ngành nọ mới giải quyết được công việc. Và đây cũng là cách để tránh tiêu cực, tham nhũng.

 

Cuối cùng, một việc rất quan trọng nữa là tiến hành phân cấp, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp một trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Hiện nay Chính phủ đang chuẩn bị để thông qua một quyết định về phân cấp, đảm bảo đến năm 2005 về cơ bản chúng ta hoàn thiện hệ thống phân cấp. Song song công việc này, nhất thiết là tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát những việc sẽ thực hiện sau khi được phân cấp.

 

- Xin cảm ơn ông! 

  • Đỗ Trần Toàn thực hiện
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,