221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
884778
Chia nhỏ tỉnh - đi ngược xu thế hiện đại
1
Article
null
Chia nhỏ tỉnh - đi ngược xu thế hiện đại
,

(VietNamNet) - Vấn đề chia tách, nâng cấp các đơn vị hành chính là nội dung quan trọng của Hội thảo "Lý luận và thực tiễn xác lập đơn vị hành chính các cấp đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển đất nước" vừa diễn ra tại TP.HCM.

Soạn: HA 1004165 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo. (ảnh: Phạm Cường)

Hội thảo do Bộ Nội vụ phối hợp với Viện Konrad Adenauer (CHLB Đức) tổ chức, với sự tham dự của nhiều chuyên gia cải cách hành chính trong nước và nước ngoài.

Một nhà nghiên cứu cho biết, Nhà nước VN từ khi thành lập năm 1945 đến nay có hai lần thay đổi đơn vị hành chính. Đó là lần hợp nhất các tỉnh năm 1976 và lần chia tách các tỉnh cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, kéo dài đến ngày nay.

Ở cấp tỉnh, năm 1996 cả nước có 53 đơn vị; năm 2006 có 64 đơn vị (tăng 11 đơn vị). Ở cấp huyện, năm 1996 có 584 đơn vị; năm 2006 có 673 đơn vị (tăng 89 đơn vị). Ở cấp xã, năm 1996 có 10.264 đơn vị; năm 2006 có 10.929 đơn vị (tăng 665 đơn vị).

Quá trình chia tách, nâng cấp các đơn vị hành chính đã đem lại một số kết quả trước mắt, như việc quản lý chính quyền gần dân, sát dân hơn, phát huy được nhiệt tình và đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở địa phương, trong việc đề xuất các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, ngày nay, trong khuynh hướng mở cửa, hội nhập với thế giới và khu vực, các đặc trưng truyền thống của Nhà nước bị mờ nhạt, thị trường thế giới mở rộng, hàng rào thuế quan giữa các quốc gia dần bị xóa bỏ, xuất hiện khối các nước, như liên minh châu Âu, các nước ASEAN, xuất hiện nghị viện liên minh châu Âu, sự phân công lao động khu vực đã thay đổi, làm cho kinh tế, khoa học công nghệ trong khu vực và thế giới phát triển vượt ra khỏi đường biên giới hành chính trước đây. Vì vậy, việc chia tách các tỉnh ở VN đi ngược lại khuynh hướng chung của thời đại.

Chia tách dẫn đến nhiều địa phương không đủ năng lực, nguồn lực để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ ngày càng lớn và phức tạp do Trung ương phân cấp, làm cho bộ máy hành chính cồng kềnh.

Có ý kiến cho rằng, số đơn vị hành chính thay đổi xuất phát từ nguyên nhân chưa định hình về một "triết lý" tổ chức đơn vị hành chính trên lãnh thổ, chưa xuất phát từ xem xét hiệu quả để phân định đơn vị hành chính.

Thực tế nhiều tỉnh được tách ra nhưng kinh tế không khá hơn, một số tỉnh lớn không được tách như: Thanh Hóa, Quảng Ninh... nhưng không vì thế mà bất ổn.

Có đại biểu góp ý, trong điều kiện giao thông, thông tin... thuận lợi hiện nay, có thể hướng đến việc gom các tỉnh nhỏ thành các đơn vị hành chính lớn hơn để khắc phục những mặt trái của việc chia tách. Đặc biệt, một địa phương như TP.HCM cần có sự tập trung trong quản lý, không thể phân tán xuống đơn vị phường như hiện nay.

  • Phạm Cường

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,