221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
893052
20/5: Bầu cử Quốc hội khóa XII
1
Article
null
20/5: Bầu cử Quốc hội khóa XII
,

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ấn định ngày 20/5/2007 là ngày bầu cử Quốc hội khóa XII và thành lập Hội đồng bầu cử Quốc hội khóa XII.

>> Kỳ họp 11 QH khoá XI dự kiến khai mạc ngày 20/3 

Ảnh: VietNamNet.

Sáng nay (29/1), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 46, đã ấn định ngày 20/5/2007, cả nước sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội khoá XII (nhiệm kỳ 2007-2012).

Theo tờ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội , dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội được bầu khoá này là 500 đại biểu, trong đó có 160 đại biểu Quốc hội (khoá XI) tái cử. Về cơ cấu đại biểu Quốc hội được bầu cử khoá này được phân bổ cụ thể về số lượng đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu nữ, đại biểu ngoài Đảng…

Dự kiến số lượng Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII là 21 thành viên do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (khoá XI) làm Chủ tịch Hội đồng; thành lập 3 tiểu ban phục vụ bầu cử gồm: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cũng trong nội dung họp sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận về chương trình chuẩn bị kỳ họp thứ XI.

Theo tờ trình mà Văn phòng Quốc hội trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, dự kiến kỳ họp này sẽ khai mạc ngày 20/3 và bế mạc vào ngày 10/4/2007, với nội dung chính là xem xét các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2006; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007...

Trong kỳ họp này, để đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những hạn chế cần khắc phục và kiến nghị, đề xuất về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh việc tập trung xem xét toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, Quốc hội sẽ thảo luận, đánh giá và kiến nghị những vấn đề cụ thể về cơ cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan này.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, đánh giá chương trình công tác cả nhiệm kỳ 2002-2007 của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao… Mặc dù kỳ họp thứ 11 tập trung vào việc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, nhưng Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội và Luật tương trợ tư pháp.

Quốc hội cũng nghe báo cáo kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phương án xây dựng Nhà Quốc hội.

Dự kiến, trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội và Luật Tương trợ tư pháp; cho ý kiến đối với dự án Luật hóa chất và Luật Đặc xá. Dự kiến Kỳ họp thứ 11 (Quốc hội khóa XI) sẽ dành 2 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

(Theo TTXVN, VOV)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,