221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
895604
Đảng của trí tuệ
1
Article
null
Đảng của trí tuệ
,

(VietNamNet)- Chủ động nắm lấy quy luật vận động của cuộc sống, học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nâng cao tầm trí tuệ của Đảng để phát huy sức mạnh của cả dân tộc và sức mạnh của thời đại vào thời điểm có một không hai này.

Soạn: HA 1026357 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Để thực hiện sứ mệnh “soi đường chỉ lối cho nhân dân ta vững bước trên con đường thắng lợi”, Đảng phải là Đảng của trí tuệ, trí tuệ Việt Nam, trí tuệ thời đại. Bởi lẽ, ánh sáng của ngọn đuốc “soi đường, chỉ lối” đó không thể là gì khác ngoài ánh sáng của trí tuệ.

V.I. Lênin cũng từng nói: “chỉ đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn, thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”. Làm thế nào để có được “lý luận tiền phong” nếu không đứng ở tầm cao của trí tuệ thời đại? V.I Lênin đã từng phân tích: “lịch sử tất cả các nước chứng tỏ rằng, chỉ do lực lượng của bản thân mà thôi thì giai cấp công nhân chỉ có thể đi đến ý thức công liên chủ nghĩa… Còn học thuyết xã hội chủ nghĩa thì phát sinh từ các lý luận triết học, lịch sử kinh tế, do những người có học thức trong các giai cấp hữu sản, những trí thức xây dựng nên. Mác và Ăngghen, những người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại, do địa vị của các ông, nên chính bản thân các ông cũng thuộc lớp trí thức tư sản”.

“Những người có học thức” nói ở đây là ai nếu không phải là những người tích lũy được vào mình trí tuệ của thời đaị họ đang sống? Họ vừa là sản phẩm mà nền văn minh mà thời đại đạt được, vừa là những đồng tác giả góp phần tạo ra nền văn minh đó. Vậy thì, lý luận tiền phong trong thời đại của văn minh trí tuệ và nền kinh tế tri thức sẽ là gì đây và của ai đây?

Cách đây 162 năm, Các Mác đã đặt ra câu hỏi: “Vấn đề là ở chỗ giai cấp vô sản thực ra là gì, và để phù hợp với sự tồn tại ấy của bản thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm gì về mặt lịch sử”. Ông đòi hỏi giai cấp vô sản “phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc”.

Trong thời đại ngày nay, dân tộc trở thành động lực và sức mạnh lớn lao. Ở đất nước chúng ta, điều ấy càng là một chân lý nổi bật. Đảng của giai cấp ấy, như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “phải là Đảng của dân tộc Việt Nam". Đó chính là biện chứng của lịch sử, cho nên, Đảng phải là Đảng của trí tuệ cũng thể hiện rõ sự vận động biện chứng ấy.

Lịch sử của dân tộc ta chỉ rõ, lực lượng lãnh đạo đất nước là lực lượng đã kết tinh hoặc quy tụ được tinh hoa của cả dân tộc. Nếu chính bản thân người đứng đầu không phải là kết tinh trí tuệ của dân tộc, thì cũng phải là người biết chiêu hiền đãi sĩ, có vậy mới tạo dựng được cơ nghiệp. Sự hưng vong của một triều đại, một chính thể tùy thuộc vào việc có chiêu tập, quy tụ được anh tài hay làm phân ly, thất tán đi; có hun đúc, gìn giữ được “nguyên khí quốc gia” hay làm thất thoát, suy kiệt nó. Bài học lịch sử ghi rất đậm về chuyện này. Gần nhất và rõ rệt nhất là tấm gương tập hợp và trọng dụng trí thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào những ngày chính quyền cách mạng còn trong trứng nước cũng như trong gian khổ, khó khăn của cuộc kháng chiến mà ai cũng thấy ý nghĩa cực kỳ lớn lao của nó.

Ý nghĩa đó càng rộng lớn và cấp thiết trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa và của nền kinh tế tri thức ngày càng phát huy tác dụng sâu rộng và mạnh mẽ. Cuộc sống đang sải những bước đi táo bạo và quyết đoán trong thời đại của những biến động dồn dập. Trở thành thành viên của WTO cần được xem là một cái mốc lớn trong sự chuyển mình của đất nước, đón nhận vận hội mới cũng như những thách thức mới.

Việt Nam đang được xem là “ngôi sao mới nổi” trên bầu trời. Để ngôi sao đó tỏa được ánh sáng của riêng mình thì khẳng định bản lĩnh của dân tộc, trước hết là bản lĩnh của Đảng lãnh đạo là điều kiện tiên quyết. Bản lĩnh ấy, vốn đã được tôi luyện và thử thách trong sự nghiệp cách mạng, nay phải được xây đắp từ tầm cao của trí tuệ thời đại.

Thế giới đã thay đổi và kiểu tư duy tuyến tính không còn thích hợp với một thế giới phi tuyến. Không có một bản đồ vạch sẵn cho con đường phía trước. Những kinh nghiệm có sẵn, những phương pháp truyền thống không còn đủ cho hành trình của dân tộc đi về phía trước. Vì thế, sáng tạo và linh hoạt trong tư duy cũng như trong hành động phải là phẩm chất hàng đầu của con người Việt Nam đang sống trong thế kỷ XXI. Để có thể sáng tạo và linh hoạt thì cùng với nhiệt tình và ý chí kiên cường của người cách mạng, trí tuệ là nhân tố quyết định.

“Nếu một Đảng cầm quyền mà không tập hợp được những người ưu tú, để “đảng trí” không cao hơn “dân trí”, thì rất dễ xảy ra tình trạng Đảng sẽ dùng quyền hành để lãnh đạo thay vì dùng khả năng thuyết phục và vai trò tiên phong của mình”. Chủ động nắm lấy quy luật vận động của cuộc sống, học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nâng cao tầm trí tuệ của Đảng để Đảng xứng đáng là lực lượng tiền phong lãnh đạo đất nước, phát huy sức mạnh của cả dân tộc và sức mạnh của thời đại vào thời điểm có một không hai này, đang là một đòi hỏi của cuộc sống.

Để xứng đáng là Đảng của trí tuệ, Đảng phải thu hút vào mình trí tuệ và sức mạnh của dân tộc và của thời đại mà trước hết là quy tụ và tập hợp được những tinh hoa của đất nước, những “nguyên khí quốc gia”, để cùng Đảng dấn bước trên con đường mới tràn đầy hứa hẹn. Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng đúng vào lúc mà “ngôi sao mới nổi trên bầu trời” cần tỏa sáng ánh sáng trí tuệ của Đảng.

  • Tương Lai
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,