221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
896088
Sẽ đổi mới bộ máy Nhà nước khi sửa Hiến pháp
1
Article
null
Sẽ đổi mới bộ máy Nhà nước khi sửa Hiến pháp
,

(VietNamNet)- Hôm nay (5/2), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (giai đoạn 2007-2012)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Nội dung sửa đổi Hiến pháp sẽ tập trung chủ yếu vào việc đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước. (Ảnh: TTO)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu cho biết, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh giai đoạn 2007-2012 sẽ tập trung ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị; xây dựng về hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế.

Trong kế hoạch thực hiện Chiến lược xây dựng pháp luật, Chính phủ sẽ tiến hành tổng rà soát hệ thống pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật sai trái.

Về vấn đề này, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nói: “Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao cần tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng “nợ” nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch ban hành văn bản hướng dẫn, tiến tới chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng chưa có văn bản hướng dẫn”

Cũng theo chiến lược này, trong giai đoạn 2007-2012, sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ do Quốc hội quyết định thành lập. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho hay: nội dung sửa đổi Hiến pháp sẽ tập trung chủ yếu vào việc đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước.

  • Đỗ Minh


 

 
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,