221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
903976
Quốc hội đúng tầm: Chỉ cần có ý chí thực hiện
1
Article
null
Quốc hội đúng tầm: Chỉ cần có ý chí thực hiện
,

“Tôi thiết tha mong thời gian còn lại từ nay đến ngày bầu cử sẽ được tận dụng thật tốt để không bỏ lỡ cơ hội cực kỳ quan trọng này. Chuẩn bị thế nào là đúng hướng, đúng tầm, tôi nghĩ nhiều người trong mấy tuần qua đã nêu trên báo chí những suy nghĩ và kiến nghị xác đáng, chỉ cần có ý chí thực hiện”. Ông Nguyễn Trung, nguyên trợ lý của Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt bày tỏ.

Ông mong muốn ở cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XII những thay đổi gì?

Tôi mong ước cả nước ta coi cuộc bầu cử Quốc hội Khoá XII có ý nghĩa quan trọng như cuộc bầu cử Quốc hội Khóa I về một phương diện: Mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Hơn nữa, nếu bầu được một Quốc hội như mong muốn, chắc chắn sẽ là một bước đột phá có ý nghĩa quyết định đẩy mạnh đổi mới thể chế và cải cách hành chính ngang tầm với đòi hỏi của đất nước thời phát triển sung sức và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Trung.

Trong bài “Cả nước xốc tới” (đăng trên VietNamNet ngày 24.2.2007), tôi đã nêu lên mọi khả năng cho thấy việc bầu ra một Quốc hội của dân, do dân, vì dân như thế hoàn toàn trong tầm tay của nhân dân ta và Đảng ta.

Xin nhấn mạnh: Nước ta do Đảng lãnh đạo. Đảng quyết tâm thực hiện cuộc bầu cử một Quốc hội đúng như nguyện vọng của nhân dân mong muốn thì nhất định thực hiện được. Tôi có cảm nghĩ công việc chuẩn bị hiện nay đang diễn ra chưa thật đúng hướng và đúng tầm.

Tôi thiết tha mong thời gian còn lại từ nay đến ngày bầu cử sẽ được tận dụng thật tốt để không bỏ lỡ cơ hội cực kỳ quan trọng này. Chuẩn bị thế nào là đúng hướng, đúng tầm, tôi nghĩ rất nhiều người trong mấy tuần qua đã nêu lên trên báo chí những suy nghĩ và kiến nghị xác đáng, chỉ cần có ý chí thực hiện.

Có ý kiến cho rằng: “Phương thức “cử và bầu” có lẽ không còn hợp”. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Nên kết luận dứt khoát ngay: Vì lợi ích của đất nước, vì sự tồn vong của chế độ chính trị do Đảng lãnh đạo, nên quyết tâm bỏ lối “cử và bầu” – vì làm như thế chế độ chính trị sẽ yếu, trong tình hình đó Đảng sẽ ngày càng yếu nhanh hơn. Nguy hiểm lắm. Đảng phải tự rèn luyện để tiếp tục được thừa nhận vai trò lãnh đạo như lịch sử cách mạng của Đảng đã chứng minh.

Ông Nguyễn Đình Hương hoàn toàn có lý khi đề cập đến ý kiến phân biệt giữa lãnh đạo và cai trị của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh gần đây, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đây. Ông Nguyễn Đình Hương và nhiều người khác hoàn toàn có lý khi nhấn mạnh: Thực hiện được dân chủ, nhân dân sẽ bầu trúng người hiền tài cho đất nước – và đấy cũng là phương thức tốt nhất bảo vệ, đổi mới, phát triển và hoàn thiện chế độ chính trị của đất nước do Đảng lãnh đạo. Làm như thế dân càng thấy đất nước là của mình, càng mạnh lên, càng bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước. Chỉ có tham vọng quyền lực mới không tin dân, đánh giá thấp dân và sợ dân chủ.

Quan điểm của ông về vấn đề cơ cấu? Chuyện cơ cấu có còn thích hợp với trình độ phát triển của đất nước không và tại sao? Ông nghĩ gì về dự kiến cơ cấu đã được đưa ra trong Hội nghị Hiệp thương lần 1?

Ở một chừng mực rất rất hẹp, cơ cấu là cần thiết – không phải với nghĩa cho đủ mâm đủ bát, mà là vì tầm quan trọng thiết thực của vấn đề. Ví dụ, dù thế nào cũng phải có một số đại biểu Quốc hội của các dân tộc ít người...

Song về toàn cục, Quốc hội phải có được các thành viên tổng hợp lại là làm được chức năng đại diện cho trí tuệ và những giá trị, phẩm chất cao đẹp nhất của cả nước, xứng đáng với vai trò Quốc hội là cơ quan lập pháp, là cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước!

Tại điểm này, tôi xin lấy tư cách công dân phê bình Quốc hội khoá XI không làm tốt công việc chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khoá XII. Vấn đề cơ cấu đại biểu trong Quốc hội, vấn đề thực hiện vai trò là cơ quan lập pháp và cơ quan quyền lực tối cao của cả nước, mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng và cơ quan quyền lực tối cao của cả nước... và còn biết bao nhiêu vấn đề khác nữa của Quốc hội phải đổi mới cho kịp với đà phát triển của đất nước, song Quốc hội khoá XI chưa làm được gì nhiều đối với những vấn đề hệ trọng bậc nhất này.

Đành rằng Quốc hội rất bận, song có công việc nào của Quốc hội quan trọng hơn việc tìm cách đổi mới Quốc hội? Lẽ ra những vấn đề hệ trọng này đã phải có được những kết luận khá rõ ràng, nhân dịp bầu cử lần này thì đưa ra lấy ý kiến của nhân dân, để nhân dân căn cứ vào đấy quyết định, rồi mới đi bỏ phiếu.

Thế là thực hiện quyền quyết định của dân. Nhân dịp bầu cử này, Quốc hội khoá XI còn nên nói rõ với nhân dân cả nước: Quốc hội khoá XI có những việc gì đã làm được, việc gì chưa làm được, nguyên nhân? Cần cải tiến những gì? Đề nghị nhân dân cho ý kiến về những vấn đề gì quan trọng... để nhân dân cân nhắc mọi việc cho bầu cử khóa XII tới.  

Bầu cử Quốc hội không thể chỉ đơn thuần mỗi một việc hiệp thương danh sách người được bầu và vận động dân đi bỏ phiếu! Chúng ta vẫn nói nhân dân là người chủ của đất nước, thì việc đầu tiên là phải đưa ra cho người chủ bàn về những việc lớn của đất nước, rồi để người chủ dựa vào đấy quyết định việc đi bỏ phiếu. Đó mới là bầu cử và là quy trình đúng.

Trở lại vấn đề “cơ cấu”, có ý kiến nói Luật và nhiều quy định khác về bầu cử chưa thay đổi nên bầu cử lần này không thay đổi được bao nhiêu. Nên xem ý kiến này là sự thừa nhận rõ ràng nhất Quốc hội khóa XI chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khoá XII chưa tốt!

Khoảng 90% đại biểu Quốc hội khoá XI là đảng viên, tại sao Quốc hội khoá XI vẫn chưa làm tốt vai trò là cơ quan lập pháp và cơ quan quyền lực tối cao của cả nước? Mặt trận đứng ra tổ chức hiệp thương, song đa số trong bộ máy của các đoàn thể đứng trong Mặt trận là đảng viên, gần như đang có hiện tượng hiệp thương trên thực tế là giữa các đảng viên với nhau!

Từ lâu, ông Võ Văn Kiệt đã nêu lên hiện tượng “đảng hoá” các bộ máy trong hệ thống chính trị đang làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong kinh tế, nhà nước đang phải ra sức tìm cách khắc phục tình trạng manh mún còn rơi rớt là 64 tỉnh thành trong cả nước có những biểu hiện mang tính chất “64 nền kinh tế tỉnh và thành phố”. Thiết nghĩ nên tránh bằng được những tình trạng này trong Quốc hội. Nên từ thực tiễn này cố giảm bớt yêu cầu cơ cấu, nên có quyết tâm cao lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu quốc hội làm trọng.

Ông nói: “Bầu ra một cơ quan quyền lực tối cao của dân, do dân, vì dân, xứng tầm với yêu cầu phát triển và thời vận mới của đất nước nên bắt đầu từ việc đưa ra cho mỗi công dân cùng bàn bạc”. Theo ông, thực tế hiện nay chúng ta đã làm được điều đó chưa?

Những điều tôi nói trên đây đã trả lời một phần câu hỏi này. Tôi chỉ xin phác họa đại thể như sau: Ví dụ, ban tổ chức và vận động bầu cử của TP Hồ Chí Minh có thể lựa chọn một số vấn đề, chẳng hạn vấn đề chung của cả nước là: Chủ trương của Đảng là cần đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục để thực hiện cải cách giáo dục, tán thành không? Làm như thế nào?...;

Hoặc vấn đề riêng của thành phố là: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, TP Hồ Chí Minh phải trở thành trung tâm kinh tế vùng ven biển số 1 của cả nước, vậy phải làm gì? Làm như thế nào?... Đưa các vấn đề này ra các diễn đàn của thành phố (trên báo chí, trong hội thảo, trong sinh hoạt các đoàn thể, các khu vực dân cư...) để cho nhân dân thành phố bàn thảo, để cho ứng cử viên tại địa bàn thành phố nói lên ý đồ hay đáp án của mình cho dân sát hạch, lựa chọn...

Ngày nay chúng ta có đầy đủ các phương tiện vật chất kỹ thuật để làm tốt những việc này. Có thể hình dung bầu cử như thế cần có sự lãnh đạo giỏi và chắc chắn bâçu cử như thêæ sẽ có chất lượng. Chúng ta chưa làm được như vậy. Bí quyết làm được là: Trả lại quyền quyết định cho dân.

Ông nói rằng, cần phải biến cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII thành “Đại hội của toàn dân”. Tại sao lại là “Đại hội” mà không phải là “ngày hội” như lâu nay chúng ta vẫn dùng, thưa ông

Trong bài “Cả nước xốc tới!” tôi đã nêu lên nhiều vấn đề quan trọng, rất nghiêm túc, quyết định vận mệnh của đất nước trong một tương lai dài, cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII phải giải quyết. Cuộc bầu cử phải được tiến hành với tính cách là Đại hội của toàn dân mới giải quyết thoả đáng được.

Cũng như chỉ có Đại hội toàn quốc của Đảng mới có khả năng và thẩm quyền giải quyết những nhiệm vụ của Đảng. Còn bầu cử chỉ là ngày hội, tôi e rằng không làm nổi các việc phải làm. Nếu bầu cử Quốc hội khoá XII chỉ là một ngày hội  sẽ đồng nghĩa là hạ thấp tới mức không thể chấp nhận được tầm quan trọng của việc bầu cử Quốc hội khoá XII.

(Theo Người Đại biểu Nhân dân)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,