221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
961354
Ông Uông Chu Lưu: Phải thẩm định để tránh luật cục bộ
1
Article
null
Ông Uông Chu Lưu: Phải thẩm định để tránh luật cục bộ
,

(VietNamNet)- Sáng nay (23/7) bên lề phiên họp QH, ông Uông Chu Lưu (tân Phó chủ tịch QH sẽ giúp Chủ tịch QH trong lĩnh vực pháp luật- tư pháp) đã có cuộc trao đổi đầu tiên với báo giới về công tác lập pháp- một trong 3 chức năng chính của QH

Tân Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu (Ảnh: C.M)
Tân Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu          (Ảnh: C.M)
 * Ông có cho rằng việc Quốc hội (QH) tách uỷ ban Pháp luật thành uỷ ban Pháp luật và uỷ ban Tư pháp là nhằm để trả lại cho đúng chức năng xây dựng luật của QH?

Tôi không nghĩ như vậy. Việc tách 2 uỷ ban là do nhiệm kỳ cuối cùng của QH khoá XI quyết định, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của QH.

Có thể thấy rằng, nếu để một uỷ ban thì không thể làm hết các công việc, khiến hiệu quả chưa cao mặc dù những con người ở đấy đã rất cố gắng.

Mảng hoạt động tư pháp cần có một uỷ ban, để có thể nâng cao hoạt động của các cơ quan tư pháp, nên từ đó QH mới quyết định tách thành 2 uỷ ban, chứ không phải tách như thế để tập trung công tác luật pháp về cho các uỷ ban đó.

* Nhưng về chức năng, nhiệm vụ của QH, thì dường như tập trung công tác luật pháp về cho các uỷ ban mới là đúng?

Trong Hiến pháp ghi rõ: QH là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp, nhưng không có nghĩa là QH phải trực tiếp hoàn thành tất cả các đạo luật.

Quy trình xây dựng pháp luật đã được quy định trong luật pháp về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chủ thể trình dự án luật cũng đã được quy định tại điều 87 của Hiến pháp 1992.

Các chủ thể thì rất rộng, nhưng thực tiễn của Việt Nam và kinh nghiệm của nhiều nước thì Chính phủ (là cơ quan điều hành đất nước) vẫn là chủ thể trình ra nhiều dự án luật nhất

* Với tư cách trước đây là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông có thấy rằng việc các dự án luật được Chính phủ giao cho các cơ quan chuyên môn (các bộ) xây dựng, cho nên hầu như các dự án luật đều mang quan điểm và có lợi cho chính các bộ đó. Việc này gây ra nhiều sự chồng chéo, vậy nên hay không QH "giành" lại quyền soạn thảo cho công bằng hơn?

Ở đây không phải việc giành lại quyền, cũng không phải phân chia rạch ròi làm việc đó là của QH hay của ai. Cái này đã là quy định của hiến pháp và luật.

Ở đây tôi muốn nói ý thế này: cơ quan nào quản lý, điều hành thực tiễn cuộc sống thì cơ quan đó nắm bắt được nhu cầu của việc điều chỉnh pháp luật và trực tiếp làm việc đó. Còn làm thế nào để khắc phục tính cục bộ hay việc đưa quan điểm chủ quan của bộ, ngành đó vào trong luật thì chúng ta cần xây dựng một cơ chế thẩm định, thẩm tra, giám sát để bảo đảm đến khi luật đã trình ra QH thì tất cả những vấn đề đó đã được kiểm tra, rà soát từ trước. 

Thực tế các ban soạn thảo thì không chỉ có thành viên của bộ, ngành đó mà còn có sự phối hợp với các cơ quan, ban ngành khác. Còn nữa, theo quy định của Chính phủ thì chỉ có một tỷ lệ nào đó thôi bộ, ngành chủ quản đó được tham gia;

Thứ 2, khi soạn thảo xong chúng ta phải xin ý kiến của nhân dân, của các cơ quan, tổ chức, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của luật;

Thứ 3 là Bộ Tư pháp, với vai trò thẩm định các dự án để đảm bảo tính thống nhất, tính hợp hiến, hợp pháp; Rồi Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của QH cũng thẩm tra các dự án luật đó; Tiếp nữa Uỷ ban Thường vụ QH trước khi trình ra QH cũng cho ý kiến... Như vậy là có rất nhiều kênh giám sát, kiểm tra để có thể loại trừ những tính cục bộ, hay lợi ích ngành.

Trên thực tế, vẫn còn rơi rớt lại một vài dự án luật có những việc trên, vậy vấn đề ở đây là sự phối hợp, sự hợp tác giữa các cơ quan với nhau trên một tinh thần pháp chế, tức là để làm thế nào để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

  • Đỗ Minh (ghi)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,