221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1071954
Thủ tướng ra hạn chót cho báo cáo kiềm chế lạm phát!
1
Article
null
Thủ tướng ra hạn chót cho báo cáo kiềm chế lạm phát!
,

5/6, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 863/CĐ-TTg gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước. 

Mô tả ảnh.
Giá cả đã có sự biến động bất thường trong thời gian qua. (Ảnh VNN)
Công điện nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững và Quyết định số 390/QĐ-TTg về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương và các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể và báo cáo kết quả bước đầu gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/5 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/ 5.
 
Song cho đến ngày 27/5, theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, còn nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị chưa báo cáo theo quy định, điều đó đã thể hiện sự chưa nghiêm túc trong việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế lạm phát trong tình hình hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ phê bình nghiêm khắc và yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị chưa có báo cáo theo đúng quy định tại Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện gửi báo cáo trước ngày 15/6 đến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế lạm phát.

Căn cứ các quy định tại Quyết định số 390/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện việc sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008; Bộ Tài chính chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Các đoàn kiểm tra thường xuyên báo cáo định kỳ kết quả kiểm tra; đồng thời chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các cơ quan, địa phương, đơn vị vi phạm các quy định trong việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg.

(Theo TTXVN)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,