221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1082508
Nhà Quốc hội: Khai quật, di dời hiện vật trước tháng 10
1
Article
null
Nhà Quốc hội: Khai quật, di dời hiện vật trước tháng 10
,

Ngày 3/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho phép Bộ Xây dựng phê duyệt thiết kế cơ sở một số hạng mục công trình của Nhà Quốc hội để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đáp ứng yêu cầu về tiến độ dự án.

Mẫu Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình đoạt giải A cuộc thi thiết kế Nhà Quốc hội do Hội đồng chuyên môn bình chọn.  Ảnh: IE

Sử dụng vật liệu nội thất có chất lượng

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Viện Khoa học xã hội Việt Nam phải khẩn trương hoàn tất công tác khảo cổ khu vực 20m về phía đông khuôn viên Hội trường Ba Đình, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả vào đầu tháng 7/2008, bảo đảm hoàn tất công tác khai quật, khảo cổ, di dời hiện vật trước tháng 10/2008.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện phương án tổng mặt bằng bảo tồn khu di tích 18 Hoàng Diệu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 7/2008.

Phó Thủ tướng giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) làm việc với UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan làm các thủ tục thu hồi đất khu vực đường Bắc Sơn.

Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thiện thiết kế để lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng Nhà Quốc hội theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tính thống nhất, liên tục của toàn bộ dự án.

Bộ Xây dựng cũng được giao chỉ đạo tư vấn phối hợp với các cơ quan nghiên cứu thiết kế không gian khu vực này đáp ứng chức năng đón tiếp khách và bố trí bãi đỗ xe ngầm, bảo đảm yêu cầu an ninh và khai thác sử dụng thuận tiện, hài hòa với toàn bộ cảnh quan khu vực, báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội xem xét, quyết định.

Bộ có nhiệm vụ phê duyệt và chỉ định đơn vị lập phương án khảo sát và thực hiện khảo sát địa chất phục vụ lập thiết kế kỹ thuật công trình Nhà Quốc hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) phối hợp chặt chẽ với tư vấn nghiên cứu thiết kế bố trí các phòng họp hợp lý, khoa học, sử dụng loại vật liệu nội thất có chất lượng tốt, màu sắc phù hợp đáp ứng yêu cầu họp và làm việc của Quốc hội. 

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,