221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1129117
Sơn Tây xin chuyển lại thành thị xã
1
Article
null
Sơn Tây xin chuyển lại thành thị xã
,

Hội đồng nhân dân thành phố Sơn Tây, Hà Nội vừa tổ chức kỳ họp bất thường thông qua nghị quyết đề nghị chuyển TP Sơn Tây thành thị xã.

Mục đích của việc chuyển lại thành thị xã là xác lập lại đơn vị hành chính sau khi mở rộng TP Hà Nội.

Nếu đề nghị này được Chính phủ chấp thuận, Thủ đô Hà Nội sẽ chỉ còn một thành phố trực thuộc là Hà Đông.

Tháng 8/2007, Chính phủ ban hành nghị định thành lập TP Sơn Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Sơn Tây (tỉnh Hà Tây cũ).

Theo Tuổi Trẻ

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,