221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1134625
Ngoại giao phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu
1
Article
null
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:
Ngoại giao phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu
,

 - "Cán bộ ngoại giao đòi hỏi toàn diện nhiều mặt về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, tư thế. Đất nước còn khó khăn nhưng đàng hoàng. Có nhiều cái phải tạo điều kiện cho anh em nhưng trước hết phải ý thức đúng với tư thế của nhà ngoại giao", Tổng Bí thư nói tại buổi khai mạc Hội nghị ngoại giao lần thứ 26, sáng 2/12 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành nhiều thời gian để chỉ ra những mặt thiếu sót, hạn chế của ngành ngoại giao.

Kiên quyết chống thoái hóa, biến chất

"Hình ảnh VN biểu hiện trong từng đồng chí. Tốt thì người ta ca ngợi nhưng có sai sót, có gì gây xấu thì hình ảnh một người thôi cũng ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến Tổ quốc, đất nước, dân tộc", Tổng Bí thư nói.

Chỉ ra công tác ngành để xảy ra một số việc tiêu cực vừa qua, Tổng Bí thư lưu ý lãnh đạo ngành ngoại giao phải quan tâm, chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, đánh giá và sử dụng cán bộ ngoại giao, nhấn mạnh gấp đôi công tác chăm lo cán bộ.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 26 khai mạc sáng 2/12 tại Hà Nội. Ảnh: XL

Khẳng định vinh dự cũng như trách nhiệm to lớn của cán bộ ngoại giao, Tổng Bí thư nói cán bộ ngoại giao phải toàn diện về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, tư thế.

Tổng Bí thư nói: "Đất nước chúng ta còn khó khăn nhưng đàng hoàng, có thể còn nhiều cái phải tạo điều kiện cho anh em nhưng trước hết phải ý thức đúng với tư thế của người làm ngoại giao. Nhiều đồng chí lão thành làm ngoại giao từ xưa thực sự mẫu mực mà các thế hệ cán bộ ngoại giao phải học tập".

Theo đó, cán bộ ngoại giao không chỉ được chú trọng rèn luyện lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng; nắm vững đường lối chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại; nắm chắc nghiệp vụ ngoại giao, giỏi ngoại ngữ mà phải có ý thức tổ chức kỷ luật, không có hành vi tiêu cực và kiên quyết chống lại những biểu hiện vi phạm kỷ luật, nguyên tắc công tác, thoái hóa, biến chất.

Tổng Bí thư nhấn mạnh "có khi chỉ xảy ra một vài trường hợp cá biệt nhưng ảnh hưởng lớn. Bởi vì ở bên ngoài người ta đưa tin, con sâu làm rầu nồi canh, ảnh hưởng đến hình ảnh của VN. Tác hại vi phạm của người hoạt động đối ngoại nhiều khi lớn hơn nhiều, mong các đồng chí hết sức quan tâm, quản lý nội bộ, rèn luyện đội ngũ cán bộ".

Lợi ích dân tộc là yếu tố hàng đầu

 

"Các phái đoàn ngoại giao VN có truyền thống mạnh mẽ và lâu dài về lòng vị tha và đặt quốc gia lên trên hết. Đây là thời điểm để phục hồi truyền thống đó và đặt nó lên trên tất cả.

Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao cũng cần nghĩ làm thế nào để có được những cán bộ ngoại giao tốt hơn. Đây không phải là thời chiến và một cách tự nhiên, có thể đoán rằng các cán bộ ngoại giao có những mối bận tâm khác trong suy nghĩ của mình, bên cạnh lợi ích quốc gia".

David Koh - chuyên gia về Việt Nam của ĐHQG Singapore

Phát biểu chỉ đạo công tác ngành, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói ngoài việc nắm bắt và cập nhật tình hình mới, thời cơ thuận lợi và những khó khăn, thách thức, đặc biệt là vào thời điểm vị thế đất nước ngày càng được nâng cao, cần làm cho toàn thể cán bộ của ngành ngoại giao và của cả hệ thống làm công tác đối ngoại nói chung nắm vững hơn nữa Nghị quyết Đại hội X đã đề ra.

Theo đó, "thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế... Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế và khu vực. Giữ vững môi trường, hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới... đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội".

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc làm theo đường lối, tư tưởng, phong cách, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Đó là gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nội lực với ngoại lực, xem nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, phải lấy lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc làm yếu tố hàng đầu trong việc hoạch định chính sách đối ngoại, đồng thời kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích quốc tế, với lợi ích chính đáng của các đối tác, từ đó tìm mẫu số chung để hợp tác tốt nhất.

VN tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Ảnh minh họa: XL

Tổng Bí thư cũng nêu yêu cầu về tuyên truyền đối ngoại, làm cho bạn bè quốc tế ngày càng hiểu sâu và hiểu đúng về đất nước, con người VN. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nhất là kỷ luật chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ được giao, kỷ luật về quan hệ, về phát ngôn...

"Bây giờ Internet đã vào từng gia đình, từ trong nước truyền ra ngoài. Thông tin tích cực, mặt đúng không được phổ biến kịp thời trong khi những tiêu cực, khuyết điểm, yếu kém được tô đậm trên Internet thì người bên ngoài sẽ nhìn VN bằng hình ảnh màu xám. Nếu không có tuyên truyền đầy đủ thì họ hiểu khác. Sắp tới phải có sự phối hợp báo chí. Theo tôi, trách nhiệm không chỉ thuộc riêng ngành ngoại giao mà của cả các ngành, các cấp, góp phần làm thông tin đối ngoại hiệu quả", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong 8 ngày, gần 700 đại biểu gồm 84 trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài, cán bộ chủ chốt của khối đối ngoại và đại diện các bộ, ngành, địa phương sẽ kiểm điểm công tác ngoại giao trong năm qua, thảo luận về các nội dung ngoại giao chính trị, văn hóa và kinh tế.

Trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra cuộc tọa đàm giữa các trưởng cơ quan đại diện và doanh nghiệp để thúc đẩy vai trò ngoại giao trong hoạt động hội nhập giao thương, đầu tư quốc tế

  • Xuân Linh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,